Zaboravljena naselja: Gornji i Donji Okrug

U blizini izvora Kupe, na području Grada Delnice, nalaze se tri naselja sa jednim aktivnim kućanstvom. Danas smo posjetili dva: Gornji i Donji Okrug.

Imali smo namjeru posjetiti sva tri, ali u srdačnom razgovoru, vrijeme brzo proleti.

Gornji Okrug se danas sastoji od 4 kuće, od toga su dvije vikendice, a jedna je sada prazna. U jedinoj nastanjenoj kući živi stariji bračni par. Ovdje su sami, no ne bi se mijenjali ni sa kim – Antun je ovdje rođen i ovdje želi i ostati, a Đurđica se doselila.

Tradicionalna goranska gradnja

Dok pričamo o tradicionalnim goranskim kućama i šumarstvu kojim se Antun bavio, nepca častimo domaćim voćem, a blago hoda oko nas zvoneći svojim zvoncima u pozdravu. Antun se prisjeća svoga djetinjstva – išao je u školu u Razlogama, udaljenu između 4-5 kilometara. Do škole je svaki dan, kao i ostalih 36 učenika – pješačio.

Antun i Đurđica

Svoju okućnicu održavaju, njegujući za sebe pravi mali planinski raj. Ne možemo ne primjetiti električnu ogradu oko posjeda. Zbog zaštite blaga od divljih životinja, kaže Đurđica. Među svojim blagom imaju i jednog konja, kojeg su dobili od čovjeka koji je obolio od nama jako dobro znane Parkinsonove bolesti i za njega se nije više mogao brinuti.

Donji Okrug ima samo dvije kuće. U jedinoj kući živi Fanika. Fanika se doselila kao dijete u Donji Okrug da bi pomogla baki. Ovdje je već 60 godina, zavoljela je ovaj kraj i ostala. O njoj brinu susjedi i prijatelji, jer sama je. Kako provodite vrijeme, pitamo? Radim, posla uvijek ima, odgovara, a kada uhvatim malo slobodnog vremena čitam. Volim čitati, voljela bih jednom napisati i knjigu o svom životu.

Nadamo se da će ta knjiga jednom ugledati svijetlo dana, Fanika, držimo fige!

Donji Okrug

#krenisadiodmah

Gornji i Donji okrug pripadaju području Grada Delnice