Parkinson’s Europe


U projektu ‘Od Atlantika do Crnog mora’, medijsku podršku nam daje europska krovna organizacija za Parkinsonovu bolest.